Glim Betongprodukter AB

Najklossar till G1018

Produktbild för Najkloss

Teknisk information

Ritning