Glim Betongprodukter AB

Najklossar till G612-80

Produktbild för Najkloss

Teknisk information

Ritning