Referenser

Home/Referenser
print2

Referenslista MIGUA Fogbryggor

Glim Betongprodukter - referenser

Referensbild
Objekt/leverantör
Fogtyp
/ 4 Klicka för större bild

Mall of Scandinavia

I galleriagångarna och butikerna ligger Migutrans FSL 104. I parkeringsgaragen användes Migutan FP 90.

/ 2 Klicka för större bild

Nya Karolinska Sjukhuset Solna

I korridorer och där AGV truckarna åker valdes Migutrans FSL 104, FS 40 och FS 50. I omklädningsrum valdes Migutec FPG 55. I ambulansintag och vissa rum valdes Migutan FPG 80. I garagen ligger Migutan FP 110. Vid materialintag och där bussar passerar ligger Migutrans FS 75 och Migutrans FSV 235. Migupren MP 420 användes runt om huskropparna till flertalet av byggnaderna på NKS i sammankoppling med tätskiktet.

Bild 1 / 1 Klicka för större bild

Friends Arena

Runt hela arenan (huskroppen) ligger Migupren MP 420 monterad tillsammans med tätkiktet. Ute på ytorna kring arenan och i parkeringsgaragen är Migutan FP 110 monterade.

Bild 1 / 1 Klicka för större bild

Tele 2 Arena

Genom byggnaden går en rörelsefog med stor rörelse. Migutrans FS 130.

/ 2 Klicka för större bild

Emporia Köpcentrum

I galleriagångarna (lagda i terazzogolv) och i butikerna ligger Migutrans FS 110.

/ 3 Klicka för större bild

Arlanda flygplats

Vattentäta fogbryggor monterad i parkeringsgarage vid terminal 4 Migutan FP 110. I terminal 5 Pir F ligger Migutrans FS 110 i kombination med trägolv och stengolv. Migutrans ESF 16 liger i stengolv. Migutec FP 60 ligger i gångstråk.

/ 3 Klicka för större bild

Bromma Blocks Handelshus

I garagen ligger Migutan FP 115 med ingjutnings bultar (för montering till gjutform). I galleriagångar ligger Migutec FN 35 (för eftermontage).

/ 2 Klicka för större bild

P-huset Kringlan Södertälje

Migutan FP90 som monterats ihop med vattentät ytbeläggning, polyuretan.

Bild 1 / 1 Klicka för större bild

P-huset Nordstan Göteborg

I körvägarna ligger Migutan FP 115 och 130 i kombination med tätskikt och gjutasfalt. Mellan körvägarna (utan bilarnas belastning ligger flexibel tätduk typ Migupren).

Bild 1 / 1 Klicka för större bild

Kista Galleria

När garaget skulle renoveras valdes Migutan FP 110 att läggas in.

/ 2 Klicka för större bild

Mirum Galleria Norrköping

På parkeringen uppe på taket av köpcentrumet ligger Migutan FP 110.

Här följer ett urval av referensobjekt.

Vattentäta fogar – Migutan

Objekt/leverantör Fogtyp Antal meter
Friends Arena Migutan FP110 ca 1200m
I nya nationalarenan har våra fogsystem monterats både runt arenan samt ut på arenatorget mot Mall Of Scandinavia. Även i garaget vid arenan kring bostäderna har Migutan monterats i kombination med tätskikt.
Kv Rödlöken Migutan FP90 ca 80m
Parkeringshus som renoveras med nya fogar i kombination med polyuretanbeläggning.
Karolinska sjukhuset NKS Migutan FP90 ca 42m
I fogarna i körvägarna på det nya parkeringshuset ligger fogbryggorna i kombination med tätskiktsmatta.
SÄPO huvudkontor Migutan FP90 ca 45m
I garaget monteras FP90/35 i kombination med en polyuretan beläggning.
Högskolan Jönköping Migutan FP90 ca 22m
I gångbron över till nya idrottshögskolan har Migutrans FP 90 monterats. I detta fall valdes fogbryggan att levereras med extra täckplåt.
Liljeholmstorget, Stockholm – Veidekke Migutan FP110 97m
En vattentät rörelsefog som består av enbart gummi som ligger i fogen mellan torget och huskroppen.
Nordby Köpcentrum, Strömstad – PEAB Migutan FP110 Ni 145m
En vattentät rörelsefog som består av enbart gummi som ligger i fogen mellan torget och huskroppen.
Parkeringshuset Nordstan Göteborg, NCC Roads Migutan FP90 Ni, Migupren WFB550 32m, 210m
FP90 som körfogar kombinerat med WFB550 tätningsduk med rörelsemöjlighet.
Parkeringshuset Nordstan Göteborg
Bromma Köpcenter, P-hus, Bromma – SKANSKA Migutan 115 B Ni 212m
P-hus där fogbryggan fästs till gjutformen och gjuts fast i samband med gjutningen. Vattentät med stor rörelsemöjlighet.

Migupren Tätduk

Objekt/leverantör Fogtyp Antal meter
Friends Arena Migupren 420 1600m
Runt hela arenan har MP 420 monterats i kombination med tätskiktmatta.
Stockholmsarenan Migupren 420 80m
Rakt över arenan ligger en rörelsefog som täckts med hjälp av vår tätduk i kombination med tätskiktmatta.
Migupren i Stockholmsarenan

Truckfogar – Migutrans

Objekt/leverantör Fogtyp Antal meter
Friends Arena Migutrans FS99 60m
I arena Gate ligger Migutrans FS99 för att ge en jämn och slät övergång för besökare och trucktrafik.
Emporia Migutrans FS110 150m
I leveransvägar och i butiksmiljö för att ge en jämn och slät övergång för besökare och tung trucktrafik ligger FS110 med speciellt låg installationshöjd (endast 22 mm) för att fungera bra ihop med intilliggande golvmaterial.
Stockholmsarenan Migutrans FS110 100m
Fogbrygga som klarar av tung trafik och samtidigt ger släta övergångar för både gångtrafik och truckar.
Lidl Varuhus Migutrans FS75 78m
På lagret och i varuhuset, gjord för tunga laster.
IKEA, Barkaby, PEAB Migutrans FS100 63m
Fogbrygga som ger helt slät övergång tack vare sin unika konstruktion. Fogen ligger mellan den gamla och den nya delen.
Arlanda flygplats Migutrans FS110 78m
Ligger på Pir F på plan 3 0ch 4 i kombination med trägolv.
Migutrans på Arlanda flygplats

Inomhusfogar

Objekt/leverantör Fogtyp Antal meter
Falu lasarett FPG55 170m
En inomhusfog med slätt ilägg för att få en mer hygienisk och lättstädad fog.
IKEA, Uppsala, PEAB Migua FV35 grå 46m
Inne i varuhuset, grå färg på gummiilägget.
Entré Malmö. Fastec Migua FV35 grå 52m
På flertalet ställen i butiksmiljö.
Coop Forum, Täby Migua FN35 svart 50m
Fogbrygga monterad i efterhand i samband med golvläggningen.
Arlanda flygplats Migua FP60 Ni 48m
Fogarna ligger i källarplanet vid bagage och avfallsahanteringen.