Glim Najomat och najkloss

Najar och distanssätter armeringsjärn samtidigt, i ett arbetsmoment. Järnen fixeras till varandra samtidigt som rätt avstånd till formbotten (distanshöjd) erhålls. 


GLIM Najomat är det enda verktyget på marknaden som både najar och distanssätter samtliga förekommande järndimensioner från 6 – 16 mm KS 40 och 60, i alla kombinationer med distanshöjder 15, 20 eller 25 mm. GLIM Najomat och Najkloss kan därför användas på praktiskt taget samtliga byggplatser.

Spara tid och material

Med GLIM Najomat och Najkloss sparas både tid och material. Byggförbundets Ackordcentral har vid tidsstudier konstaterat att tidsvinsten för Najomatmetoden i jämförelse med konventionell najning och klossning är hela 60%.
Dessutom behövs inga moteringsjärn, eftersom Najomaten automatiskt lyfter upp järnen till rätt höjd direckt från formbotten. Härigenom sparas mycket material.

Vad säger Bygghälsan?

Det kanske viktigaste skälet att använda Najomat och Najkloss är det ergonomiska. Armeraren är en av de mest skadedrabbade yrkeskategorierna på byggplatsen. Flera undersökningar av armerarens arbetsmiljö har gjorts, bland andra av Bygghälsan och Cement och Betonginstitutet (CBI). Man har konstaterat att najning i framåtnedåtböjd ställning, i synnerhet på stora ytor, anses vara det för rygg och ben mest påfrestande arbetsmomentet. Andra vanliga skador är bl a rivskador på händer förosakade av utstickande najtrådsändar, köld- och klämskador m m.

Alla dessa problem undviks med Najomat-metoden. Verktygen apterar klossen från en bekväm, stående arbetsställning. Klossen matas automatiskt fram via utlösningsmekanismen. Handtaget är inställbart i 3 olika lägen för olika kroppslängd. Vid arbete med Najomat kan handskar användas, till skillnad från konventionell najning. Klossen är tillverkad av en speciell plast, HD-polyten, som tål både stark värme och kyla utan att deformeras eller spricka . Najning och klossning kan därför ske året runt, utan några som helst problem. Eftersom najklossen är i plast förkommer heller inga najtrådsspill på formbotten och därför inga rostgenomslag.