Glim Betongprodukter AB

Sfäriska lager

Brolager för laster mellan 1000 till 120 000kN, tillåter stora rörelser i olika riktningar

Mageba RESTON-Sfäriska konstruktionslager säkerställer kontrollerad överföring av krafter mellan en konstruktions överbyggnad och dess underkonstruktion.

Sfäriska lager tillåter också rotation kring varje axel och rörelser i alla riktningar.

Ett konvext böjt element, som glider på en matchande konkav yta, överför vertikala krafter samtidigt som de tillåter rotation.

Teknisk information

RESTON-SFÄRISKA konstruktionslager är lämpliga för användning i konstruktioner som kräver överföring av medel till hög belastning, och för konstruktioner vars lager måste underlätta stora kumulativa glidrörelser – såsom hängbroar som är mottagliga för vindkrafter.

Det slitstarka materialet med hög hållfasthet och hög hållbarhet, ROBOSLIDE som används i den här lagertypen är det som gör att det sfäriska lagret kan utformas mindre än vad som skulle vara möjligt med någon annan lagertyp – en funktion som kan vara av särskilt intresse när platsen är begränsad för nybyggnation eller för den delen, reparation/byte av lager.

Kontakta oss gärna för hjälp med val av passande lager samt dimensionering.