Glim Betongprodukter AB

Sfäriska lager

Brolager för laster mellan 1000 till 120 000kN, tillåter stora rörelser i olika riktningar

Mageba RESTON-Sfäriska konstruktionslager säkerställer kontrollerad överföring av krafter mellan en konstruktions överbyggnad och dess underkonstruktion.

Sfäriska lager tillåter också rotation kring varje axel och rörelser i alla riktningar.

Ett konvext böjt element, som glider på en matchande konkav yta, överför vertikala krafter samtidigt som de tillåter rotation.

Teknisk information

RESTON-SFÄRISKA konstruktionslager är lämpliga för användning i konstruktioner som kräver överföring av medel till hög belastning, och för konstruktioner vars lager måste underlätta stora kumulativa glidrörelser – såsom hängbroar som är mottagliga för vindkrafter.

Det slitstarka materialet med hög hållfasthet och hög hållbarhet, ROBOSLIDE som används i den här lagertypen är det som gör att det sfäriska lagret kan utformas mindre än vad som skulle vara möjligt med någon annan lagertyp – en funktion som kan vara av särskilt intresse när platsen är begränsad för nybyggnation eller för den delen, reparation/byte av lager.

Kontakta oss gärna för hjälp med val av passande lager samt dimensionering.

Jämförelse - fördelar med sfäriska lager

Sfäriska lager har en rad fördelar om man jämför med traditionella POT lager:
– Den stora skillnaden mellan dessa två är möjligheten till rotation. I POT lager sker rotationen genom att lagret deformeras, i de sfäriska lagren tas rörelsen upp genom att materialet glider mot varandra, här används ROBOSLIDE som exceptionellt hållbart material. POT lager har sin begränsning här medan sfäriska lager har en klart större kapacitet och livslängd.

– De klarar av stor last i förhållande till sin storlek, detta ger ett mindre och lättare lager som i sin
tur ger större utrymme vid reparationer/utbyte av lager, lättare för entreprenören att utföra.

– Extremt lång livslängd och vi förespråkar att de monteras med extra förankringsplåtar vilket gör
ett utbyte av lagren (om mycket lång tid…) mycket enkel. Mycket långsiktig lösning.

– De är mer ekonomiska (upp till 40% billigare), detta mycket tack vara sin kapacitet att det går
att göra lagren mindre.

– Att lagren är mindre ger också en möjlighet att hålla ner dimensioner på pelare etc.

– Samma godkännanden finns. Många referensprojekt finns att tillgå.

Ritning