Glim Betongprodukter AB

Migutan FP 80 LF

Vattentät fogbrygga med utbytbart tätningsband

  • Vattentätning sker i samband med tätskikt.
  • För fogöppningar upp till 45 mm.
  • Rörelsekapacitet 20 mm (+ – 10 mm.)
  • Rörelsegummit i mitten är utbytbart.

Produktbild för Migutan FP 80 60 NI IF

Teknisk information

Modell Fogbredd max mm Total rörelse mm. Bryggans synliga bredd mm. Monteringsbredd mm. Monteringshöjd mm. Belastbarhet personbilar kN Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN
FP 80/25 LF 45 20 + – 10  82 209 25 35 600
FP 80/35 LF 45 20 + – 10  82 209 35 35 600
FP 80/45 LF 45 20 + – 10  82 209 46 35 300
FP 80/60 LF 45 20 + – 10  82 209 62 35 300
FP 80/80 LF 45 20 + – 10  82 209 81 35 120
FP 80/95 LF 45 20 + – 10  82 209 97 35 60
FP 80/115 LF 45 20 + – 10  82 209 117 35 60

 

Användningsområde

Högbelastbar, stabil konstruktion som ger en mycket långsiktig lösning på en rörelsefog i en mycket utsatt miljö. Lämplig för rörelsefogar i P-hus, garage, gångbroar, ramper, terminaler mm.

Material

Monteringsvinklar av aluminium. Elastiskt tätningsband och dubbelsidig 300 mm bred tätningsfolie (AAS-folie) av rivhållfast, åldringsbeständigt specialgummi, temperaturbeständigt (-30°C – +120°C). Lämplig att montera i kombination med tätskiktsmattor/bitumen och gjutasfalt. Beständig mot vägsalt, svavelföreningar mm.

Bryggans synliga slityta skyddas av täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål (motsvarande SS 2332) som skruvas till profilen och därigenom pressar samman tätningsband och folie.

Särskilda egenskaper

Helt vattentät konstruktion där tätningsbandet är utbytbart. Fogen kan tillverkas i vinklar, T och kryssförbindelser. Vi offererar gärna förtillverkade helt skräddarsydda lösningar.

Avsedd att ta upp belastningar av långsamtgående biltrafik. Se laster ovan. En förutsättning för angivna lastvärden är att bryggan är jämnt samt vibrationsfritt monterad mot underlaget. För utjämning av eventuella ojämnheter gjuts en 25 cm bred avjämningsyta på bägge sidor av fogen av höghållfast expanderbruk eller motsvarande.

Tillval

Täckplåtar
Som tillbehör till samtliga varianter finns täckplåtar av rostfritt stål.
Se alla täckplåtar här.

Golv-/väggutföranden
Samtliga varianter av Migutan serien kan levereras i golv-vinkelutförande i olika varianter.
Se alla varianter här.

Avslut/detaljer
Av erfarenhet vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen, utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Tag kontakt med oss, så lämnar vi gärna förslag på en sådan lösning.
Exempel på avslut finner du här.

Ritning