Glim Betongprodukter AB

Migutan FP B

Vattentät fogbrygga som monteras vid gjutningen.

  • Montering sker samtidigt som gjutningen av golvet
  • Vattentätning sker i ytan i kombination med vattentätt ytskikt (ex. vis epoxi).
  • För fogöppningar upp till 100 mm.
  • Rörelsekapacitet upp till 90 mm. (+ – 45 mm.)
  • Rörelsegummit i mitten är utbytbart.
  • För laster upp till 60 ton

Teknisk information

Modell Fogbredd max mm Total rörelse mm. Bryggans synliga bredd mm. Monteringshöjd mm. Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN Belastbarhet personbilar (kN) Belastbarhet truckar (DIN 1055) kN
FP 80/90 B Ni med bultar 21 20 + – 10 82 91 300 35 70
FP 90/90 B Ni med bultar 34 40 + – 20 95 91 300 35 70
FP 110/90 B Ni med bultar 50 60 + – 30 111 91 300 35 70
FP 130/90 B Ni med bultar 74 90 + – 45 133 91 120 35 70
FP 80/90 B Ni med ringankare 21 20 + – 10 82 100 600 35 130
FP 90/90 B Ni med ringankare 34 40 + – 20 95 100 600 35 130
FP 110/90 B Ni med ringankare 50 60 + – 30 111 100 600 35 130
FP 130/90 B Ni med ringankare 74 90 + – 45 133 100 300 35 70

Användningsområde

Högbelastbar, stabil konstruktion som ger en mycket långsiktig lösning på en rörelsefog i en mycket utsatt miljö. Lämplig för rörelsefogar i P-hus, garage, gångbroar, ramper, terminaler mm.

Material

Monteringsprofil och bultförankringar av aluminium. Elastiskt tätningsband av rivhållfast, åldringsbeständigt specialgummi, temperaturbeständigt (-30°C – +120°C). Beständig mot vägsalt, svavelföreningar mm. Mycket lämplig i kombination med vattentät ytbeläggning av exempelvis polyuretan eller epoxi.

Bryggans synliga slityta skyddas av täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål som skruvas till profilen och därigenom även pressar samman tätningsband och folie.

Särskilda egenskaper

Helt vattentät konstruktion där tätningsbandet är utbytbart. Fogen kan tillverkas i vinklar, T och kryssförbindelser. Vi offererar gärna förtillverkade helt skräddarsydda lösningar.

Avsedd att ta upp belastningar av långsamgående biltrafik. Se laster enligt tabell ovan.  Används ringankare istället för bultankare erhålls en högre lastkapacitet.

 

Tillval

Täckplåtar
Som tillbehör till samtliga varianter finns täckplåtar av rostfritt stål.
Se alla täckplåtar här.

Golv-/väggutföranden
Samtliga varianter av Migutan serien kan levereras i golv-vinkelutförande i olika varianter.
Se alla varianter här.

Avslut/detaljer
Av erfarenhet vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen, utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Tag kontakt med oss, så lämnar vi gärna förslag på en sådan lösning.
Exempel på avslut finner du här.

Ritning