Glim Betongprodukter AB

Migutan FPG 110 KF

Hygienisk vattentät fogbrygga, utbytbart tätningsband

  • Vattentätning sker i ytan i kombination med vattentätt ytskikt (ex. polyuretan, epoxi).
  • För fogöppningar upp till 75 mm.
  • Rörelsekapacitet 40 mm. (+ – 20 mm.)
  • Slätt ilägg för höga hygienkrav.
  • Rörelsegummit i mitten är utbytbart

Teknisk information

Modell Fogbredd max mm Total rörelse mm. Bryggans synliga bredd mm. Monteringsbredd mm. Monteringshöjd mm. Belastbarhet personbilar kN Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN
FPG 110/25* 75 40 (+ – 20)  111 238 25 35 600
FPG 110/35 75 40 (+ – 20) 111 238 35 35 600
FPG 110/45 75 40 (+ – 20) 111 227 46 35 300
FPG 110/60 75 40 (+ – 20) 111 238 60 35 300
FPG 110/80 75 40 (+ – 20) 111 238 81 35 120
FPG 10/95 75 40 (+ – 20) 111 238 97 35 60
FPG 10/115 75 40 (+ – 20)  111 238 117 35 60

Användningsområde

Högbelastbar, stabil konstruktion som ger en mycket långsiktig lösning på en rörelsefog i en mycket utsatt miljö. Lämplig för rörelsefogar i storkök, restauranger, livsmedelshandel, sjukhus, P-hus, garage, gångbroar, ramper, terminaler mm.

Material

Monteringsvinklar av aluminium. Elastiskt tätningsband av rivhållfast, åldringsbeständigt specialgummi, temperaturbeständigt (-30°C – +120°C). Beständig mot vägsalt, svavelföreningar mm. Mycket lämplig i kombination med vattentät ytbeläggning av exempelvis polyuretan eller epoxi.

Bryggans synliga slityta skyddas av täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål (motsvarande SS 2332) som skruvas till bärprofilen och därigenom även pressar samman tätningsband och folie.

Särskilda egenskaper

Helt vattentät konstruktion där tätningsbandet är utbytbart. Fogen kan tillverkas i vinklar, T och kryssförbindelser. Vi offererar gärna förtillverkade helt skräddarsydda lösningar.

Avsedd att ta upp belastningar av långsamtgående biltrafik. Se laster ovan. En förutsättning för angivna lastvärden är att bryggan är jämnt samt vibrationsfritt monterad mot underlaget. För utjämning av eventuella ojämnheter gjuts en 25 cm bred avjämningsyta på bägge sidor av fogen av höghållfast expanderbruk eller motsvarande.

Tillval

Täckplåtar
Som tillbehör till samtliga varianter finns täckplåtar av rostfritt stål.
Se alla täckplåtar här.

Golv-/väggutföranden
Samtliga varianter av Migutan serien kan levereras i golv-vinkelutförande i olika varianter.
Se alla varianter här.

Avslut/detaljer
Av erfarenhet vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen, utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Tag kontakt med oss, så lämnar vi gärna förslag på en sådan lösning.
Exempel på avslut finner du här.

* = Den lägsta foghöjden på 25 mm kräver en en fogöppning på minst 50 mm då gummilägget måste få utrymme i fogöppningen.

Ritning