Glim Betongprodukter AB

Migutan FPG 80 KF

Hygienisk vattentät fogbrygga, utbytbart tätningsband

  • Vattentätning sker i ytan i kombination med vattentätt ytskikt (ex. vis polyuretan eller epoxi).
  • För fogöppningar upp till 45 mm.
  • Slätt ilägg för höra hygienkrav
  • Rörelsekapacitet 16 mm (+- 8mm.)
  • Rörelsegummit i mitten är utbytbart.

Teknisk information

Modell Fogbredd max mm Total rörelse mm. Bryggans synliga bredd mm. Monteringsbredd mm. Monteringshöjd mm. Belastbarhet personbilar kN Belastbarhet lastbilar (DIN 1072) kN
FPG 80/25 45 16 (+ – 8)  82 209 25 35 600
FPG 80/35 45 16 (+ – 8) 82 209 35 35 600
FPG 80/45 45 16 (+ – 8) 82 198 46 35 300
FPG 80/60 45 16 (+ – 8) 82 209 60 35 300
FPG 80/80 45 16 (+ – 8) 82 209 81 35 120
FPG 80/95 45 16 (+ – 8)  82 209 97 35 60
FPG 80/115 45 16 (+ – 8)  82 209 117 35 60

Användningsområde

Högbelastbar, stabil konstruktion som ger en mycket långsiktig lösning på en rörelsefog i en mycket utsatt miljö. Lämplig för rörelsefogar i storkök, restauranger, livsmedelshandel, sjukhus, P-hus, garage, gångbroar, ramper, terminaler mm.

Material

Monteringsvinklar av aluminium. Elastiskt tätningsband av rivhållfast, åldringsbeständigt specialgummi, temperaturbeständigt (-30°C – +120°C). Beständig mot vägsalt, svavelföreningar mm. Mycket lämplig i kombination med vattentät ytbeläggning av exempelvis polyuretan eller epoxi.

Bryggans synliga slityta skyddas av täckplåtar av 2,5 mm rostfritt stål (motsvarande SS 2332) som skruvas till bärprofilen och därigenom även pressar samman tätningsband och folie.

Särskilda egenskaper

Helt vattentät konstruktion där tätningsbandet är utbytbart. Fogen kan tillverkas i vinklar, T och kryssförbindelser. Vi offererar gärna förtillverkade helt skräddarsydda lösningar.

Avsedd att ta upp belastningar av långsamtgående biltrafik. Se laster ovan. En förutsättning för angivna lastvärden är att bryggan är jämnt samt vibrationsfritt monterad mot underlaget. För utjämning av eventuella ojämnheter gjuts en 25 cm bred avjämningsyta på bägge sidor av fogen av höghållfast expanderbruk eller motsvarande.

Tillval

Täckplåtar
Som tillbehör till samtliga varianter finns täckplåtar av rostfritt stål.
Se alla täckplåtar här.

Golv-/väggutföranden
Samtliga varianter av Migutan serien kan levereras i golv-vinkelutförande i olika varianter.
Se alla varianter här.

Avslut/detaljer
Av erfarenhet vet vi att vertikal fogavslutning är nödvändig för att erhålla vattentäthet vid rörelsefogar. Detta kan ej göras på byggplatsen, utan tillverkas på beställning i fabrik. Vi skräddarsyr en lösning för varje fog efter ritning. Tag kontakt med oss, så lämnar vi gärna förslag på en sådan lösning.
Exempel på avslut finner du här.

Ritning